LYMEC Congres

Van 23 tot 26 oktober ben ik met een delegatie van de Jonge Democraten aanwezig bij het LYMEC congres in Berlijn. Via een blog op de JD site kan je de komende twee dagen nog geregeld berichtjes vinden, live vanuit Berlijn door ondergetekende. Soms kort, soms lang, word je op deze manier thuis op de hoogte gehouden van de stand van zaken hier. En waarom is het belangrijk om te volgen?

1. Het interessant is om te zien hoe verschillend liberale jongerenorganisaties in Europa zijn (zoals Belgie vs. Nederland of Denemarken vs. Zweden en natuurlijk soms uit hetzelfde land JD vs. JOVD)

2. Je te weten komt hoe het (politiek) gaat in andere landen in Europa (zoals in Oekraïne & Rusland)

3. Wat opvattingen zijn over verschillende onderwerpen en ontwikkelingen (zoals abortus, homohuwelijk, euthanasie, drugsbeleid en Europese samenwerking)

Namens de Jonge Democraten komen drie resoluties aan bod. Resoluties op een LYMEC congres zijn stukken tekst waarin een standpunt wordt geformuleerd. Over dat standpunt wordt door het congres gestemd, wordt het stuk aangenomen, dan is het een officieel standpunt van de koelorganisatie LYMEC, de vertegenwoordiger van liberale jongerenorganisaties in Europa. Samira Rafaela en Friso Bonga hebben de resoluties geschreven en in skype-meetings en via mail zijn voorbereidingen getroffen door de rest van de delegatie om te kunnen zorgen dat de resoluties op het congres ook door andere jongerenorganisatie worden overgenomen.
Uiteindelijk zal op het congres gestemd worden en zullen de resoluties hopelijk worden opgenomen in het ‘policy book’. De drie resoluties: – Effective Approach ProstitutionDefence and Security of the European ContinentCare Seks Workers Politiek inhoudelijke bijdragen op congressen zijn altijd in lijn met het politieke partijprogramma van de Jonge Democraten. Zowel de schriftelijke bijdragen die worden geleverd als het stemmen op resoluties van anderen. In kort overleg tijdens het congres met de gehele JD delegatie stemmen we met elkaar af hoe we bepaalde resoluties behandelen en wie met welke andere verenigingen overlegt over inhoudelijke zaken.
De delegatie wordt samengesteld door een selectie van internationaal actieve leden en iemand uit het Landelijk Bestuur. De delegatie wordt samengesteld met nieuwe leden, inhoudelijke experts, JD-ers met een functie op het gebied van internationaal en leden die met een bepaalde functie hebben aangetoond actief JD te kunnen vertegenwoordigen. Het volgende bericht over het congres dat NU gaande is in Berlijn verschijnt na de lunch en zal gaan over de eerste avond waarbij vele liberalen uit Europa elkaar ontmoeten en het vooral niet zomaar eens zijn: drankjes uit allerlei landen, resolutielobby’s en veel discussies over thema’s als abortus, veiligheid en Rusland.