D66 zkt Kamer

D66-kandidaten Provinciale Staten gaan op kamers
Wat kan Provincie Utrecht voor studenten betekenen?

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan door heel Nederland jonge D66-kandidaten studentenkamers bezoeken. Ze willen de komende weken in gesprek met studenten over hun provincies. In Provincie Utrecht gaan Ayla Schneiders (25 jaar, plek 5) en Tom Kunzler (25 jaar, plek 14) op zoek naar kamers!

Eigenlijk is het heel eenvoudig”, aldus Arend Meijer, kandidaat in Noord-Brabant en de initiatiefnemer van de studentenkamerbezoeken, “Een kandidaat komt langs, de student nodigt zijn huisgenoten en zijn vrienden uit en met een krat bier, een fles wijn, een fles fris en wat zakken chips gaan we in hospiteertempo in gesprek over de provincie.”

Met de actie willen de jonge kandidaten de opkomst onder studenten voor de verkiezingen vergroten door het belang van deze verkiezingen te onderstrepen. De D66’ers willen ook horen welke agenda zij mee moeten nemen in hun fracties als ze eenmaal verkozen zijn.

“D66 is een onderwijspartij en staat voor investeren in onze kenniseconomie. Maar de provincie gaat ook over waar je fietst, woont en studeert. Dat weten te weinig mensen en deze gesprekken gaan daar hopelijk verandering in brengen!” legt kandidaat-statenlid Ayla Schneiders uit.

In de gesprekken zullen de jonge kandidaten niet alleen belangrijkste thema’s voor de Provincie Utrecht bespreken. Je stem telt op 18 maart immers dubbel. Ook de Eerste Kamer – waarvan de leden in mei gekozen worden door de Statenleden – zal onderwerp van gesprek zijn.

D66 zkt Kamer flyer definitieve versie