Update: een maand Statenlid

Verkiezingsuitslag en dan?

Het is dik een maand geleden dat de Provinciale Statenverkiezingen waren en bijna een maand geleden dat ik als Statenlid werd geïnstalleerd in de Provincie Utrecht. Tijd voor een update. De onderhandelingen zijn in volle gang. Na een verkenning, door informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD) bleek dat het huidige college kan rekenen op opnieuw stabiele en brede steun door een meerderheid in de Staten. Momenteel zijn daarom D66, VVD, CDA & GroenLinks met elkaar in onderhandeling over een coalitieakkoord en portefeuilles voor gedeputeerden. De kandidaat voor D66 is Pim van den Berg, huidige wethouder in Amersfoort voor D66.

Direct na de verkiezingen werd op initiatief van Niels Hoefnagels, fractievoorzitter van D66 Provincie Utrecht, een duidingsdebat aangevraagd. Een ‘duidingsdebat’ is een debat waarin de fractievoorzitters van alle partijen met elkaar ‘duiden’ wat de uitslag is: wat heeft de kiezer gekozen?

De komende periode verkennen de partijen hun overeenkomsten en verschillen en stellen ze vast wat die de komende 4 jaar prioriteit verdient. Uitgangspunt daarbij zijn uiteraard de kerntaken van de provincie. Taken waarin de provincie de regisseur is, de voortrekker of de verbinder.

Het duidingsdebat gaf ruimte om die overeenkomsten te bespreken en de verschillen zonder veel conflict te benoemen. Het is een wat andere gang van zaken dan normaal; meer open en met meer ruimte voor gesprek. Des D66 is het ook: op zoek naar draagvlak en compromis met een paar duidelijke stippen op de horizon. De kiezer heeft gesproken en zoals het in een democratie werkt, gaan de gekozen partijen met die keuze aan de slag.

Statenlid Ayla Schneiders

Hoe is het nu in de Staten?

Die vraag is mij de afgelopen tijd vaak gesteld. Niet gek natuurlijk, na maandenlange campagne en al jaren politiek actief, was nu het moment aangebroken dat ik ook echt verkiesbaar was. Ik moet zeggen: ik ben nog steeds onder de indruk van het aantal stemmen. D66 heeft gewonnen, en groots. Met meer dan 25% van de stemmen in de stad Utrecht en op 104 na stemmen de meeste in de Provincie Utrecht, hebben we vele kiezers opnieuw weten te overtuigen van een stem op D66. Dat doet de mens goed. En zo nu en dan durf ik te denken dat de zichtbaarheidscampagne de ik voerde ook de nodige voorkeurstemmen teweeg heeft gebracht. Een absurd getal, 8152 stemmen in Provincie Utrecht.

Met de fractie mochten we direct aan de slag met commissievergaderingen, fractiebesprekingen en natuurlijk onderhandelingen. Omdat deze nog in volle gang zijn, laat de inhoud nog even op zich wachten, maar dat betekent niet dat ik hoef stil te zitten. Een van mijn pijlers is natuurlijk het meer zichtbaar maken van de ietwat onzichtbare bestuurslaag die naar het schijnt wat verder van inwoners afstaat. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

Allerlei actuele ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een meer adaptief bestuur dat meer met inwoners samenwerkt, dan voor hen werkt. Zo ging de stad Utrecht hier in gesprek met de inwoners over energie, cultuur en de fiets en zoekt de provincie ook steeds vaker bij MKB-ers en onderwijsinstellingen bepaalde kennis van zaken.

Ik heb vier jaar en zoals ik in de uitzending van RTVUtrecht vlak na de verkiezingen al zei: het liefst word ik over vier jaar herkend op straat in Provincie Utrecht. Natuurlijk niet omdat ik beroemd wil worden, maar omdat ik als politiek vertegenwoordiger zichtbaar wil zijn voor de mensen in Provincie Utrecht. De kiezer die op mij heeft gestemd, iedere willekeurige inwoner die zich gehoord wil voelen en de leden van D66.

Na het weekend neem ik jullie mee bij de eerste stap.

“De student en de starter: de jonge, invloedrijke inwoner van Utrecht”