De student en de starter: de jonge, invloedrijke inwoner van Utrecht

Als fractie zijn we al flink in de weer met:
– vergaderen met elkaar over de komende vier jaar
– onderhandelen over het coalitieakoord
– afspraken maken met mensen uit verschillende sectoren
– bijwonen van provinciale activiteiten en werkbezoeken
– persoonlijke doelen stellen en omzetten tot daden

Met mijn eerste stap richt ik me op studenten. Al jaren ben ik actief geweest voor de Jonge Democraten Utrecht en ik heb vele studenten mogen ontmoeten, maar ook een heleboel nog niet. Studenten zijn moeilijk te bereiken omdat ze zo divers zijn als de maatschappij is. Studenten zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Iedere student heeft een andere achtergrond: sociaal economisch, cultureel, geografisch, noem maar op. Eén ding delen ze: ze genieten onderwijs aan een onderwijsinstelling en hebben daardoor wat overeenkomstige belangen. Bereikbaarheid en wonen zijn belangrijke onderwerpen, maar ook sociale voorzieningen zoals zorg, horeca en cultuur spelen een rol. De meeste studenten zijn vaak niet direct betrokken bij lokale of landelijke politiek en daar ook moeilijk toe te verleiden, vaak zijn ze echter wel zeer actief in de sociale kringen waarin ze zich bevinden: verenigingen, sport, de buurt en familie.

‘De student’, wie het ook moge zijn, is een belangrijke groep inwoners voor de stad en de regio. Andersom geldt ook: het provinciebestuur is een stuk bepalender voor de leefomgeving van studenten dan de meeste studenten weten. Ik heb daarom vandaag opnieuw, net als tijdens de verkiezingen, alle studieverenigingen in Utrecht en Amersfoort gemaild met de volgende strekking:

Jij kan:

– in korte tijd meer te weten komen over politiek zonder daar iets extra’s voor te hoeven doen
– kennis van jezelf en je medestudenten makkelijk kwijt bij een politiek vertegenwoordiger
– investeren in je regio zonder daar geld of tijd kwijt te zijn

Ik bied:

– uitleg over wat de provincie doet
– oog te hebben voor de belangen van de jonge kiezer in de regio Utrecht
– betrokkenheid bij de politieke besluitvorming in stad en regio
– een mogelijkheid je kennis van wat dan ook, in te zetten voor politieke doeleinden
– politieke zichtbaarheid en toegankelijkheid

Ik hoop de komende vier jaar voor veel studenten en staters, jonge kiezers in Provincie Utrecht, een zichtbaar volksvertegenwoordiger te kunnen zijn. Of je nou op D66 stemt of niet, dat is voor die zichtbaarheid niet van bepalend belang. Even geen inspiratie en kan je echt niet bedenken wat we voor elkaar of beter gezegd, met elkaar, kunnen betekenen? Denk bijvoorbeeld aan:

– Een debatavond van je studievereniging begeleiden
– Een bezoek van mij aan je oude middelbare school tijdens de maatschappijleer lessen
– Meedenken over een nieuw initiatief in je wijk of op je studie
– Een vraag beantwoorden over lokale en regionale politiek of je in contact brengen met een van de woordvoerders die daar nog veel meer vanaf weten
– Anders nml.: …

Hoe dan ook: weet me te vinden. En was het moeilijk om te me te vinden? Hoe kunnen we dat in de toekomst verbeteren? Met de fractie van D66 gaan we de komende maanden kijken hoe we zichtbaar kunnen blijven, juist buiten verkiezingstijd om. Hier in de stad voeren we al permanente campagne op de stadhuisbrug en in verschillende wijken, maar ook online en in de regio willen we op zoek naar een meer transparant en open bestuur.