De fiets en de Provincie Utrecht

Driewerf hoera voor de fiets! Maar wat houdt het fietsbeleid in Provincie Utrecht eigenlijk in en wat is onze lokale en provinciale ambitie? Op het regiocongres van D66 3 oktober was tijdens de lunch ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen waaronder de fiets. Wat willen we met de fiets en wat is de provinciale ambitie voor de fiets. Verder was het natuurlijk een goed moment om bepaalde knelpunten te delen en informatie uit te wisselen over fietsbeleid.

Een aantal teksten van belangrijke visiestukken uit de provincie liegen er niet om, de fiets speelt een belangrijke rol. Hoe kunnen we zorgen dat wij als politiek vertegenwoordigers en politiek betrokkenen dit ook uitdragen en slim gebruik maken van dit beleid zodat het leidt tot de gewenste resultaten: ruim baan voor de fiets in de gehele provincie, veilige fietspaden, goed verlichte fietspaden, stallingsplekken, aansluiting op OV en duidelijke bewegwijzering.

“Het toenemend gebruik van elektrische fietsen leidt tot grotere snelheidsverschillen, meer ouderen op fietspaden en langere rijafstanden.” – Mobiliteitsvisie 2015-2028

“Fietsen is een duurzame vervoerswijze die bijdraagt aan een goede gezondheid van de bevolking en een verbetering van de stedelijke leef kwaliteit.” – mobiliteitsvisie 2015-2028

“De provincie heeft tot doel in 2028 alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, vlot en comfortabel bereikbaar te maken per fiets.” – actieplan fiets (onderdeel mobiliteitsvisie)

“Wij zetten in op verdubbeling van het fietsgebruik in woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011.” – Coalitieakkoord

Het D66 standpunt ‘de fiets voorop’, is ons natuurlijk bekend. Het klinkt alsof alles op rolletjes loopt, maar dat doet het nog niet altijd. Tijdens de sessie kwamen een aantal zaken naar voren met betrekking tot de fiets, die zeker beter kunnen. Zo is fietsverlichting niet altijd vanzelfsprekend, kunnen fietspaden soms niet afgemaakt worden omdat er geld te kort zou zijn en ontbreekt bij sommige colleges een integrale visie op mobiliteit waardoor de fiets als een ondergeschoven kindje wordt behandeld.

Een van de doelen van de sessie was daarom onder andere het inventariseren van fietspaden die eventueel kans maken op een subsidie uit het Actieplan Fiets budget. Aankomende week heb ik een afspraak met een van de ambtenaren die verantwoordelijk is voor fietsbeleid in de provincie om te vragen aan welke criteria de plannen van de gemeenten moeten voldoen. Het is overigens goed om bij het financiële plaatje van de fiets na te gaan of geld dat naar ‘de fiets’ gaat ook wel echt uit een fietsbudget moet komen. In veel gevallen is een ingreep voor de fiets namelijk direct gevolg van ander mobiliteitsbeleid en moet het dus iets oplossen wat niet door ‘de fietser’ veroorzaakt is, zoals een tunneltje onder een drukke kruising. Hayat (collega Statenlid uit Amersfoort) noemde dat in een eerdere vergadering mooi ‘tunnelvisie’, wat te maken heeft met het gebrek aan een integrale visie op mobiliteit waar de fiets onderdeel van is.

5fd7a6c6e6afdb6e9c41b0d2d0357116

Een belangrijk ander punt om met elkaar te benadrukken: stem met elkaar af en betrek elkaar bij bepaalde besluitvorming, acties en plannen voor de fiets. Het delen van de kennis zorgt voor een coherent D66Fiets-geluid en bovendien hoeven we het (fiets)wiel dan niet altijd zelf uit te vinden. Betrek elkaar dus bij bepaalde moties, werk samen met de je buurgemeenten en schroom niet mij regelmatig een update te geven van hoe het er voor staat in jouw gemeente.

Als laatste een tip van verschillende gemeenten: betrek andere organisaties, belangenorganisaties en partijen, bij de meningsvorming van je fractie en raad. Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en steeds vaker ook ANWB hebben veel informatie over mobiliteit. Het is nuttig om kennis te maken met de lokale vertegenwoordigers van de fietsliefhebbers en bovendien draagt het bij aan onze maatschappelijke zichtbaarheid.

Al met al is er nog veel winst te behalen in de provincie met betrekking tot de fiets en zijn er veel ontwikkelingen gaande. De elektrische fiets bijvoorbeeld, is het een trend of echt een kantelpunt waar we als politiek onze ruimte op moeten gaan inrichten?

De lunchsessie is natuurlijk niet de enige mogelijkheid te praten over de fiets. Om bij te blijven en de verbinding in de provincie te maken tussen verschillende gemeenten met de fiets hebben we als Statenfractie besloten in het voorjaar van 2016 een vervolg te willen geven aan de fietstocht #DeDuurzame66 zoals tijdens de campagne. Eerder al, op 23 november organiseert Utrechtse Heuvelrug een bijeenkomst over de fiets waar ik aanwezig zal zijn. En tussendoor ben ik natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen!

Ayla Schneiders