Op 18 maart 2015 waren de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Met 8152 voorkeurstemmen ben ik verkozen tot Statenlid voor D66 Provincie Utrecht. Waar zet ik me voor in?

Ayla = Woordvoerder Fiets & OV / Cultuur / Participatie

Ayla = Kunst en cultuur: zuurstof voor de geest
Ayla = Een pionier, voorbereid op de toekomst
Ayla = Mobiliteit integraal benadert met ruimte voor innovatie

Verbindt – Verjongt – Verfrist

Spoor staren D66

Kunst en cultuur: zuurstof voor de geest

Doel = Het delen van kennis en ervaring tussen culturele instellingen en betrokken bedrijven en organisaties

Doel = Een provincie die investeert in festivals waarbij de krachten binnen de culturele sector worden gebundeld

Doel = Openstellen van leegstaande panden en cultuurhistorische erfgoed voor onderwijs en experiment

Doel = Experimenteren met financieringsvormen die aansluiten bij de praktijk

Jas aan doen D66 fiets

Een democratie, voorbereid op de toekomst

Doel = Proactief bestuur met houdbare langetermijnvisie

Doel = Oog voor technologische ontwikkelingen en inzet daarvan in democratisering

Doel = Streven naar open besluitvorming

Doel = Partij overstijgend debat voeren over het takenpakket van de provincie

Fiets jas en spoor D66

Mobiliteit integraal benadert en met ruimte voor innovatie

Ayla = Creëren van een gezonde leefomgeving die bereikbaar is

Ayla = Stimuleren gebruik openbaar vervoer en fiets door goede verbindingen op drukke trajecten

Ayla = Experiment ruimte bieden door regelluwe zones in te voeren

Ayla = Actief inzetten op samenwerking tussen inwoners, bedrijven, instellingen en overheid bij beslissingen over leefomgeving en bereikbaarheid